کشاورزی و محیط زیست

کشاورزی و محیط زیست

اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط‌ زیست و علوم مرتبط
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای همایش : معماری: معماری منظر معماری داخلی معماری پایدار انرژی و تکنولوژی معماری مطالعات معماری ایران هنرهاي س…

تاریخ ارسال مقالات: 15-10-1399
تاریخ برگزاری: 20-03-1400
هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، غذای سالم از مزرعه تا سفره
توضیح کامل:

محورهای همایش: محورهای آبیاری زهکشی و منابع آب: -مدیریت مصرف و کاهش مصرف آب و ارتقای بهره وری آب در کشاورزی -استفاده ایمن از پساب…

تاریخ ارسال مقالات: 1399-07-16
تاریخ برگزاری: 15 – 1399/08/14
دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای همایش: الف) مبانی مطالعات میان رشته‎ای قرآن کریم *چیستی، چرائی و ضرورت مطالعات میان‏ رشته ‏ای * تفسیر پذیری…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/11/06
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
اولین همایش ملی بهداشت و صنایع غذایی
توضیح کامل:

محورهای همایش 1. بهداشت و ایمنی مواد غذایی 2. صنایع غذایی و کنترل کیفیت 3. توریسم غذایی و غذاهای خیابانی 4. خرما و محصولات جانبی 5…

تاریخ ارسال مقالات: 10 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 10و11 دی 1399
اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی
توضیح کامل:

محورهای همایش: – ساختار اقتصادی سکونتگاههای روستایی – اشتغال روستایی، موانع و چالش ها – کارآفرینی روستایی – سرمایه گذاری – بازاریا…

تاریخ برگزاری: 28 آبان 1399
دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی
توضیح کامل:

محورهای دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی  محور علوم دریایی : • زیست فناوری و ترکیبات زیست فعال دریایی • داروهای نوین در…

تاریخ ارسال مقالات: 7 آذر ماه 1399
تاریخ برگزاری: 3 دی 1399
بیست و یکمین کنگره ملی زیست‌شناسی ایران
توضیح کامل:

محور های يست و يكمين كنگره ملي و نهمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران زیست‌شناسی گیاهی زیست‌شناسی جانوری زیست‌شناسی سلولی و مول…

تاریخ ارسال مقالات: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
تاریخ برگزاری: 1399/11/28
سومین همایش ملی علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست
توضیح کامل:

محورهای همایش   ژئوشیمی معدنی ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید ژئوشیمی نفت ژئوشیمی آبزی ژئوشیمی محیط زیس…

تاریخ برگزاری: 1399/10/24
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
توضیح کامل:

محورهای همایش تنوع زیستی و گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست و منابع طبیعی تنوع زیستی و بهداش…

تاریخ برگزاری: 1399/11/08
نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نا متعارف در کشاورزی مناطق خشک
توضیح کامل:

محورهای اصلی 1.مدیریت بهینه آب کشاورزی 2.توسعه و کشت محصولات سازگار با شرایط شورزیست 3.جنبه‌های اقتصادی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌…

تاریخ برگزاری: 29 و 30 بهمن ماه 1399