سومین همایش ملی علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست

سومین همایش ملی علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست
توضیح کامل

محورهای همایش
 

ژئوشیمی معدنی
ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار
ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید
ژئوشیمی نفت
ژئوشیمی آبزی
ژئوشیمی محیط زیست
بیو ژئوشیمی
ژئوشیمی سیاره ای
اصول ژئوشیمی محیطی
ژئوشیمی و سلامت حیوان / انسان
اثر محیطی
فوتو شیمی
کاتالیزورهای  فوتوژئوشیمیایی
ترمودینامیک
طبیعت واکنش دهنده ها
دامنه فوتو ژئوشیمی
بهداشت محیط و ارگونومی
بهداشت محیط و آفت کش ها
آلودگی های شیمیایی
 نمک زدایی
شیمی زباله های صنعتی
نشت نفت
آلودگی و بهداشت
آلودگی خاک و بازیابی
آلودگی و مدیریت زباله
آلودگی و بازیافت آلودگی
آلودگی آب و بازیافت

آدرس وبسایت
شماره تماس
22485329-021
آدرس
تهران، خیابان مطهری، بعداز تقاطع شریعتی، خیابان شهدای ناجا، پلاک 12 واحد 9
کدپستی
1639638671
تاریخ برگزاری
1399/10/24