نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نا متعارف در کشاورزی مناطق خشک

نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نا متعارف در کشاورزی مناطق خشک
توضیح کامل

محورهای اصلی
1.مدیریت بهینه آب کشاورزی
2.توسعه و کشت محصولات سازگار با شرایط شورزیست
3.جنبه‌های اقتصادی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف
4.چالش‌های بازار و پتانسیل‌های اقتصادی در کشاورزی محصولات کم‌آب طلب
5.فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات تولیدی در شرایط آبیاری با آب‌های نامتعارف
محورهای فرعی
کم‌آبیاری
رابطه آب، خاک و گیاه
ارزیابی روش‌های آبیاری
تنش‌های شوری و کم‌آبی
تناسب‌های اقلیمی
کشت‌های گلخانه‌ای و هیدروپونیک
کشت گیاهان علوفه‌ای
زراعت‌های مغفول (گاورس، ارزن و ...)
زراعت محصولات جدید (کینوا، کاملینا و ...)
توسعه کشت
به‌گزینی و به‌زراعی
تنش‌های محیطی
گیاه‌پالایی
احیای زمین‌های غیرقابل کشت و نقش محصولات شورزیست در حفاظت خاک
امنیت غذایی
زنجیره ارزش
زنجیره تامین
بازاریابی داخلی و خارجی
قراردادهای فروش و بازاریابی
صادرات و ورادات
تعیین ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای
حذف مواد ضد تغذیه‌ای و سمی
استفاده از فرمولاسیون‌های غذایی (منبع پروتئین و فاقد گلوتن)
نحوه انبارداری، نگهداری و بسته‌بندی
تولید فرآورده‌های فاقد گلوتن بر پایه کینوا
تولید محصولات ارزش افزوده (کنسانتره و ایزوله)
استفاده از محصولات تولیدی با آب‌های نامتعارف در صنعت تولید غذای آبزیان
بهینه‌سازی مصرف محصولات تولیدی با آب‌های نامتعارف در جیره غذایی آبزیان در مراحل رشد

 

آدرس وبسایت
شماره تماس
38805808-051
آدرس
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ برگزاری
29 و 30 بهمن ماه 1399