آخرین کنفرانس‌ها

کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
توضیح کامل

درباره کنفرانس دانشگاه ایلام و اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام ، کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت را با همکاری دانشگاهها...

تاریخ برگزاری
21-08-1399
کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
دسته بندی
توضیح کامل

درباره کنفرانس با استعانت از درگاه پروردگار متعال، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه میزبانی کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک را با همکاری...

تاریخ برگزاری
06-09-1399
دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
توضیح کامل

درباره کنفرانس با استعانت از خداوند متعال، " دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین " توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و...

تاریخ ارسال مقالات
1399/8/10
تاریخ برگزاری
28-08-1399
کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
توضیح کامل

محورهای کنفرانس محورهای علمی حوزه سلامت اجتماعی : - شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت - مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت - نقش عو...

تاریخ ارسال مقالات
22 آبان 1399
تاریخ برگزاری
12-09-1399
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
توضیح کامل

محورهای کنفرانس - روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و ساز...

تاریخ ارسال مقالات
15 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
29-08-1399
اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش ملی اقتصاد گردشگری محور ویژه همایش: تحریک تقاضا و رونق بازار گردشگری در دوران همزیستی با بیماری کرونا نقش زنان و توا...

تاریخ ارسال مقالات
10 اردیبهشت ماه 1400
تاریخ برگزاری
15-02-1400
نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat2020)
دسته بندی
توضیح کامل

عنوان کنفرانس نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat2020) درباره کنفرانس کنفرانس بین‌المللی iMat ی...

تاریخ ارسال مقالات
25 مهر 1399
تاریخ برگزاری
21-08-1399
اولین همایش ملی یادگیری سیار
توضیح کامل

درباره کنفرانس هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علو...

تاریخ ارسال مقالات
20 مهر 1399
تاریخ برگزاری
10-10-1399
همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی
توضیح کامل

محورهاي همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی: ۱. زبان فارسی و رسانه‌ها ۲. نگارش و ویرایش در متون خلّاق ۳. عربی در فارسی ۴. بررسی مت...

تاریخ برگزاری
1399-07-19
اولین کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
دسته بندی
توضیح کامل

محورهاي کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو الف) سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری سیاستگذاری های کلان و صنعتی بازط...

تاریخ ارسال مقالات
1399-07-20
تاریخ برگزاری
1399-09-29