اولین همایش ملی یادگیری سیار

اولین همایش ملی یادگیری سیار
توضیح کامل

درباره کنفرانس
هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به برگزاری اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل نماید.
از پژوهشگران و علاقه مندان به این حوزه دعوت به عمل می آید تا حاصل پژوهش ها و تجربیات خود را در قالب مقاله به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
محورهای کنفرانس
مبانی نظری یادگیری سیار (تئوری ها و الگوهای طراحی ، طراحی محیط های یادگیری، سنجش و ارزشیابی، سیستم های مدیریتی، استانداردها ، یادگیری رسمی- غیر رسمی و مادام العمر)

زیرساخت های فناوری، فرهنگی- اجتماعی و بومی سازی در حوزه ی یادگیری سیار.

بومی سازی یادگیری سیار

اصول و استانداردهای یادگیری سیار

سیستم های مدیریت یادگیری سیار

آموزش ویژه و یادگیری سیار

سنجش و ارزیابی در یادگیری سیار

. مورد کاوی موانع و چالشهای یادگیری سیار و راهکارهای توسعه آن

حفظ بهداشت روانی در یادگیری سیار

تربیت نیروی انسانی برای یادگیری سیار

روش های پژوهشی در یادگیری سیار

مباحث حقوقی مالکیت معنوی و ملاحظات اخلاقی در یادگیری سیار

اقتصاد و یادگیری سیار

تجارب زیسته در یادگیری سیار

همایش یادگیری سیار

آدرس وبسایت
شماره تماس
02148393138
آدرس
تهران دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ ارسال مقالات
20 مهر 1399
تاریخ برگزاری
10-10-1399