همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی

همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی
توضیح کامل

محورهاي همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی:

۱. زبان فارسی و رسانه‌ها

۲. نگارش و ویرایش در متون خلّاق

۳. عربی در فارسی

۴. بررسی متون نگارش و ویرایش

۵. زبان فرنگی در فارسی

۶. شیوه‌های نوین ویراستاری

۷. صورت و محتوا در ویرایش

۸. دستور زبان فارسی و نگارش و ویرایش

۹. بلاغت و نگارش و ویرایش

۱۰. سبک‏‌شناسی و نگارش و ویرایش

۱۱. آسیب‏‌شناسی ترجمه

۱۲. تصحیح نسخه‌ها

۱۳. راه‌های پرورش معانی

۱۴. املای خط فارسی

۱۵. فلسفۀ ویرایش

۱۶. نوآوری‌های کاذب در زبان فارسی

۱۷. آسیب‌شناسی آموزش زبان فارسی در آموزش و پرورش

۱۸. راهکارهای تقویت مهارت نوشتاری در آموزش زبان فارسی و خارجی

 

۱۹. پیشینه ویرایش متون فارسی

 

۲۰. بررسی اصول نگارش و ویرایش در متون کلاسیک فارسی

 

۲۱. نگارش و ویرایش فارسی در ارتباط با نظریات و مکاتب زبان‏‌شناسی

 

۲۲. بررسی نگارشی و ویرایشی متون علمی

 

۲۳. زبان و ادبیات فارسی

 

همایش زبان فارسی

آدرس وبسایت
شماره تماس
۳۱۵۰۵۵۲۹ (۰۴۵)
برچسب ها
آدرس
اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ برگزاری
1399-07-19