اقتصاد

اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش ملی اقتصاد گردشگری محور ویژه همایش: تحریک تقاضا و رونق بازار گردشگری در دوران همزیستی با بیماری کرونا نقش زنان و توا...

تاریخ ارسال مقالات
10 اردیبهشت ماه 1400
تاریخ برگزاری
15-02-1400
همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور
توضیح کامل

محورهای همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور علوم دریایی : علوم زیستی علوم غیر زیستی منابع طبیعی دریا شیلات محیط زیست دریا اقتص...

تاریخ برگزاری
5 و 6 اسفندماه 1399
هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و فناوری
توضیح کامل

درباره کنفرانس امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعت...

تاریخ برگزاری
4 آبان 1399
سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
توضیح کامل

محورهای همایش مدیریت دانش: مدیریت دانش؛ تجزیه و تحلیل، ابزارها و فنون، سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، کاربرد فناوری­های نوین رایانه­ای...

تاریخ ارسال مقالات
1399/12/05
تاریخ برگزاری
1399/12/14 و 1399/12/15