کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
عنوان کنفرانس: کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
توضیح کامل:

درباره کنفرانس
دانشگاه ایلام و اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام ، کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت را با همکاری دانشگاهها، انجمن ها و بخش خصوصی و با هدف رشد و توسعه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی را برگزار می‌کند. تأکید این کنفرانس بر جنبه‌های کاربردی و راهبردی و توسعه‌ای علوم ورزشی است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافته‌های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند.

 

محورهای کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

– فیزیولوژی و تغذیه
– مدیریت
– آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
– بیومکانیک ، مهندسی و فناوری
– رفتار حرکتی و روانشناسی

مهلت ارسال مقالات:18 مهر 1399

تاریخ برگزاری:21 آبان 1399

کنفرانس ورزش

آدرس وبسایت: http://www.ncsshi.ir
شماره تماس: 09302944215
برچسب ها:
آدرس: ایران-ایلام, دانشگاه ایلام
تاریخ برگزاری: 21-08-1399