فرهنگی، ادبی، هنری

همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی
توضیح کامل

محورهاي همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی: ۱. زبان فارسی و رسانه‌ها ۲. نگارش و ویرایش در متون خلّاق ۳. عربی در فارسی ۴. بررسی مت...

تاریخ برگزاری
1399-07-19
سومين همايش ملي دانشگاه اخلاق مدار
توضیح کامل

دست‌یابی به زیست سالم و متعالی، وظیفه همه ارکان سازمان اعم از مدیران و دیگر کارکنان و ذی‌نفعان است، که مراکز علمی بدلیل خصیصه دانش...

تاریخ برگزاری
1399-09-24
اولین همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»
توضیح کامل

محورهای همایش:  آراء و آثار بورکهارت  بورکهارت و حکمت خالده  جهان‌شناسی سنّتی  بورکهارت و عرفان  بورکهارت و نقد تجدد  رمزشناسی  بو...

تاریخ برگزاری
1399/08/17
اولین همایش ملی فلسفه‌ی غرب و ترجمه
توضیح کامل

محورهای اصلی همایش «فلسفه غرب و ترجمه»: اهمیت، ضرورت و پیامدهای فرهنگی ترجمه‌ی متون فلسفی غرب تاریخ ترجمه‌ی متون فلسفی جدید غرب چا...

تاریخ ارسال مقالات
1399-10-15
تاریخ برگزاری
1399/11/27
نخستین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری
توضیح کامل

محورهاي همايش: باستان‌شناسی و تاریخ استان چهارمحال و بختیاری جغرافیای تاریخی؛ وجوه تسمیه؛ باستان‌شناسی؛ تاریخ استان (قبل از اسلام،...

تاریخ ارسال مقالات
1399/11/30
تاریخ برگزاری
1399/12/18
دومین همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی
توضیح کامل

محورهای همایش: آواشناسی صوت شناختی تقلب در گفتار مقایسه حقوقی گفتار تجزیه و تحلیل صوت شناختی احساس در گفتار تشخیص خودکار گوینده تش...

تاریخ برگزاری
1400/07/28 - 1400/07/29
عنوان کنفرانس
توضیح کامل

inaugural edition of CULTURALCONF. This academic conference is organized with the goal of bringing together academics, researchers...

تاریخ برگزاری
1401/09/03
عنوان کنفرانس
توضیح کامل

Learn more about one of the most anticipated language conferences 2022 The role of language in intercultural communication, distan...

تاریخ برگزاری
1401/09/03
توضیح کامل

The Leading Foreign Language Conference The World Conference on Foreign Language Education is premiering in one of the most multic...

تاریخ برگزاری
1401/09/25