نخستین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری

نخستین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری
توضیح کامل

محورهاي همايش:

باستان‌شناسی و تاریخ استان چهارمحال و بختیاری

جغرافیای تاریخی؛
وجوه تسمیه؛
باستان‌شناسی؛
تاریخ استان (قبل از اسلام، بعد از اسلام، دوران معاصر)؛
بناها، آثار و اشیای باستانی و تاریخی استان؛

جغرافیای استان چهارمحال و بختیاری

جغرافیای طبیعی استان؛
جغرافیای شهری استان؛
جغرافیای روستایی و عشایری استان؛
اقتصاد و مشاغل و شیوه معیشت در استان؛
بازار و بازارچه‌های استان؛

فرهنگ استان چهارمحال و بختیاری

تعلیم و تربیت و مراکز علمی در استان؛
مراکز فرهنگی استان؛
گویش، ‌ادبیات و ادبیات عامه در استان؛
آداب ‌و رسوم، آیین‌ها و مراسم محلی در استان؛
صنایع و هنرهای دستی استان؛
ورزش، بازی‌های بومی و محلی و سرگرمی‌های خاص در استان؛
اماکن مذهبی و آئینی استان؛
مفاخر و مشاهیر استان؛

آدرس وبسایت
شماره تماس
88608807-021 و 32251870-038
برچسب ها
آدرس
تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی، بنیاد ایران‌شناسی
تاریخ ارسال مقالات
1399/11/30
تاریخ برگزاری
1399/12/18