علوم اجتماعی، روانشناسی

علوم اجتماعی، روانشناسی

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
توضیح کامل:

هدف از برگزاری این همایش مستند سازی موضوعات حوزه دانشجویی، جلب مشارکت علمی و تبادل تجربه امور دانشجویی و نهایتا دستیابی به فضای دا…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/09/30
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
ولین همایش ملی بحران، مداخله در بحران و ارتقا سلامت روان
توضیح کامل:

محورهای اصلی همایش الف- محور حوزه سلامت 1. بحران های ناشی از بیماری کرونا و تاثیر آن 2. بحران ناشی از حوادث طبیعی 3. بحران ناشی از…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/10/30
تاریخ برگزاری: 1399/11/29
سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
توضیح کامل:

– مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های اجتماعی – مدل های تبیین آسیب های اجتماعی – شیوع شناسی انواع آسیب های اجتماعی – نقش و کارکرد…

تاریخ برگزاری: 30 بهمن ماه 1399
کنفرانس ملی روانشناسی کاربردی و توسعه انسانی
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس ملی روانشناسی کاربردی و توسعه انسانی آموزش، کرونا و پسا کرونا روانشناسی، کرونا و پسا کرونا نقش شخصیت در سازمان مطا…

تاریخ ارسال مقالات: 1400/03/10
تاریخ برگزاری: 1400/04/01
نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان
توضیح کامل:

محورهای سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان مشارکت کودکان در فرایندهای برنامه ریزی کودکان به عنوان شهروندان دموکراتیک شهر از دیدگ…

تاریخ برگزاری: 1400/02/29
هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
توضیح کامل:

محورهای هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی 1) روانشناسی 2) تعلیم و تربیت 3) علوم تربیتی 4) مطالعات و آسی…

تاریخ ارسال مقالات: 02 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: مرداد ماه 1400
دومین همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای شناختی رفتاری
توضیح کامل:

پیرو برگزاری موفق اولین دوره همایش ملی پژوهش و نو آوری در روانشناسی کمیته سیاستگذاری کنفرانس تصمیم به برگزاری دومین همايش ملی “پژو…

تاریخ ارسال مقالات: 10-05-1400
تاریخ برگزاری: 11-06-1400
کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس محورهای علمی حوزه سلامت اجتماعی : – شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت – مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت – نقش عو…

تاریخ ارسال مقالات: 22 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 12-09-1399
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس – روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و ساز…

تاریخ ارسال مقالات: 15 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 29-08-1399
اولین همایش ملی یادگیری سیار
توضیح کامل:

درباره کنفرانس هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علو…

تاریخ ارسال مقالات: 20 مهر 1399
تاریخ برگزاری: 10-10-1399