سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم

سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل

محورهای همایش

محورهای عمومی
رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری
روشها و ابزارهای نوین آموزشی
شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­های درسی
شیوه های نوین پژوهش در رویکردهای یاددهی و یادگیری
شیوه های نوین هدایت و راهنمایی پروژه های پژوهشی
دیدگاه­های نوین روان شناسی یادگیری، برنامه ­ریزی درسی و مدیریت آموزشی
نقد و بررسی و تحلیل محتوای آموزشی کتاب های درسی آموزش و پرورش
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
رویکردها و شیوه ­های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی
راهکارهای افزایش میزان علاقه دانش اموزان به مطالعه و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی
نقش مشاوره و هدایت تحصیلی در آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان
آسیب‏های روانی، اجتماعی و تحصیلی دانش‏ آموزان
ارتباط بهداشت در سلامت روان و پیشرفت تحصیلی
رویکردهای نوین در آموزش عالی و دانشگاه ها و چالش های موجود
نوآوری ، خلاقیت و کارآفرینی در سازمان های آموزشی

محورهای تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
انقلاب صنعتی چهارم : مفاهیم کاربردی، چالش ها و راهبردها
معرفی انقلاب صنعتی چهارم در آموزش و فضای آموزشی الکترونیکی
انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال
شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری
یادگیری الکترونیکی (E-Learning) و نقش آن در آموزش های نوین
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های آموزشی
کاربردپذیری حوزه های مختلف صنعت در انقلاب صنعتی چهارم

 

سمینار آموزش و پژوهش

آدرس وبسایت
شماره تماس
33367048 (061) داخلی 126
آدرس
اهواز ، دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ ارسال مقالات
5 آبان 1399
تاریخ برگزاری
9 آذر 1399