کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران

کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
توضیح کامل

محورهای کنفرانس
محورهای علمی حوزه سلامت اجتماعی :
- شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
- مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت
- نقش عومل اجتماعی سلامت در سیاست گذاری سلامت

محورهای علمی حوزه مدیریت بحران :
- مدیریت بحران و سلامت اجتماعی سلامت در بلایا و وحوادث
- نقش فناوری اطلاعات در ارتقا سلامت اجتماعی
- پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
- حوزه HSE شهری و سلامت اجتماعی
- حوزه HSE صنعتی و سلامت اجتماعی
- مدیریت بحران و بلایای طبیعی

 

سلامت اجتماعی

آدرس وبسایت
شماره تماس
09302944215
برچسب ها
آدرس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تاریخ ارسال مقالات
22 آبان 1399
تاریخ برگزاری
12-09-1399