فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
دسته بندی:
توضیح کامل:

درباره کنفرانس با استعانت از درگاه پروردگار متعال، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه میزبانی کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک را با همکاری…

تاریخ برگزاری: 06-09-1399