علوم پایه

علوم پایه

کنگره بین المللی علوم و دانش
دسته بندی:
توضیح کامل:

امروزه پیشرفت و توسعه کشورها درسطح کلان و سازمان ها در سطح خرد، در گرو ارتقاء سطح دانش، مهارت و فناوری است و بر همین اساس شاهد هست…

تاریخ برگزاری: 29-05-1397