اولین همایش ملی نانو فوتونیک ایران

اولین همایش ملی نانو فوتونیک ایران
دسته بندی
توضیح کامل

درباره همایش:

همایش نانوفوتونیک ایران ۱۳۹۹به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران به صورت مجازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود. تعداد زیادی از محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه های مربوطه دعوت می شوند تا مقاله های پژوهشی خود را که حاوی یافته های نو در زمینه های موضوعی کنفرانس است از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه های گوناگون نانوفوتونیک در کشور از اهداف این کنفرانس است. مقالات برتر برای چاپ به مجله بین المللی علمی-پژوهشی اپتیک و فوتونیک ایران معرفی می شوند.

محور های همایش نانو فوتونیک

افزاره‏ های فوتونی و پلاسمونی نانو مقیاس
اندازه‏ گیری بر پایه نور- انبرک نوری و پلاسمونی
برهمکنش نور و ماده
بیوفوتونیک
حسگرهای فوتونی نانو مقیاس
فرامواد و فراسطوح
مگنتوفوتونیک
نانو اپتوالکترونیک
افزاره ها و مواد پلاسمونی و فوتونی نانو مقیاس
نقاط کوانتومی و مراکز رنگی
نور ابرسریع
مواد نوری دو بعدی

همایش نانو فوتونیک

آدرس وبسایت
شماره تماس
۰۵۴۳۱۱۳۶۳۳۷
آدرس
دانشگاه سیستان و بلوچستان -مجازی
تاریخ برگزاری
۱ و ۲ آبان ماه ۱۳۹۹