علوم پایه

علوم پایه

پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران
توضیح کامل:

محورهای همایش: فیزیک ماده چگال ابررسانایی، چگالی نرم و بیو فیزیک، درهمتنیدگی کوانتومی و سیستمهای پیچیده، دستگاههای همبسته قوی و مغ…

تاریخ برگزاری: 1399/11/08 – 1399/11/09
هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو
توضیح کامل:

محورهای همایش: Nanomedicine Nanobiotechnology Nanochemistry Nanophysics  (Nanoelectro mechanical systems  (NEMS  (Converging Scien…

تاریخ برگزاری: 1399/11/29 – 1399/11/30
بیست و هشتمین همایش ملی بلور شناسی و کانی شناسی ایران
توضیح کامل:

محورهای همایش: زمین شناسی بلور ها و کانی ها خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها کا…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/10/25
تاریخ برگزاری: 1399/11/15
سومین همایش ملی علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست
توضیح کامل:

محورهای همایش   ژئوشیمی معدنی ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید ژئوشیمی نفت ژئوشیمی آبزی ژئوشیمی محیط زیس…

تاریخ برگزاری: 1399/10/24
بیست و هفتمین کنفرانس ملی هسته ای ایران
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس: 1- آشکارسازی و دزیمتری 2- پلاسما و گداخت هسته‌ای 3- رآکتورهای هسته‌ای 4-چرخه سوخت هسته‌ای 5- فیزیک هسته‌ای 6- کشا…

تاریخ ارسال مقالات: 1399-10-15
تاریخ برگزاری: 1399/12/11 تا 1399/12/14
4th Iranian Conference on Computational Geometry
توضیح کامل:

topics Algorithmic methods in geometry Geometric modeling, visualization and simulation Experimental studies of geometric algorith…

تاریخ برگزاری: February 18, 2021
4th International Conference on Research in Applied Science
دسته بندی:
توضیح کامل:

topics SCIENCE & ENGINEERING Aerospace Engineering Agricultural Engineering Architectural Engineering Bioinformatics Biotechno…

تاریخ برگزاری: 29 – 31 July 2021
چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن
توضیح کامل:

محورهای چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن: کاربرد آمار فضایی در زلزله شناسی کاربرد آمار فضایی در مهندسی زلزله کاربرد آمار ف…

تاریخ برگزاری: 5 و 6 آبان سال 1400
چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
توضیح کامل:

محورهای چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری   سنتز مواد آلی، پلیمری، معدنی، دارویی و بهداشتی: از آزمایشگاه…

تاریخ ارسال مقالات: 31 مرداد ماه 1400
تاریخ برگزاری: 31 شهریور ماه 1400
دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
توضیح کامل:

محورهای دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل: تفکر سیستمی، چالش‌ها و فرصت‌ها حل مساله سیستم‌های پیچیده رویکردهای ساختاردهی به مسال…

تاریخ ارسال مقالات: 1400/08/10
تاریخ برگزاری: 1400/09/17 – 1400/09/18