چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن
توضیح کامل

محورهای چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن:

کاربرد آمار فضایی در زلزله شناسی
کاربرد آمار فضایی در مهندسی زلزله
کاربرد آمار فضایی در تحلیل خطر و ریسک زلزله
کاربرد آمار فضایی در مهندسی زلزله شریان های حیاتی و زیرساخت ها
کاربرد آمار فضایی در برآورد خسارات ناشی از سوانح طبیعی
انواع مدل ها وداده‌های فضایی و فضایی-زمانی
انواع ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی-زمانی
انواع نمونه‌گیری های فضایی
تحلیل داده های بقای فضایی
کاربرد آمار فضایی درسایر علوم

آدرس وبسایت
شماره تماس
22287907-021
فکس
22289455- 021
آدرس
تهران- خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه)- دیباجی شمالی- ارغوان غربی- پلاک 21
کدپستی
1953714515
تاریخ برگزاری
5 و 6 آبان سال 1400