بیست و هفتمین کنفرانس ملی هسته ای ایران

بیست و هفتمین کنفرانس ملی هسته ای ایران
توضیح کامل

محورهای کنفرانس:

1- آشکارسازی و دزیمتری

2- پلاسما و گداخت هسته‌ای

3- رآکتورهای هسته‌ای

4-چرخه سوخت هسته‌ای

5- فیزیک هسته‌ای

6- کشاورزی هسته‌ای

7- کاربرد پرتوها

8- پرتو پزشکی

9 پدافند غیرعامل

 

آدرس وبسایت
شماره تماس
09122974428
آدرس
تهران، انجمن هسته‌ای ایران
تاریخ ارسال مقالات
1399-10-15
تاریخ برگزاری
1399/12/11 تا 1399/12/14