هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو

هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو
توضیح کامل

محورهای همایش:

Nanomedicine
Nanobiotechnology
Nanochemistry
Nanophysics
 (Nanoelectro mechanical systems  (NEMS
 (Converging Science &Technology (NBIC
 Entrepreneurial & Commercialization
 Nanosafety Considerations& Regulations
Nanostructure fabrication & characterization
Nanocomputation & Modeling

آدرس وبسایت
شماره تماس
051-38002276
آدرس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تاریخ برگزاری
1399/11/29 - 1399/11/30