چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران
عنوان کنفرانس: چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران
توضیح کامل:

محورهای همایش

چهاردهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران موضوعات زیر را شامل می شود:
ابزارهای نجومی
پرتوهای کیهانی
تابش زمینه کیهانی
تشکیل ساختارهای کیهانی
ستاره ها
سیارات فراخورشیدی
سیستم های ستاره ای
سیستم های کهکشانی
فیزیک خورشید
کیهان شناسی مشاهده ای (رصدی)
کیهان شناسی نظری و گرانش
محیط های میان ستاره ای
منظومه شمسی
نجوم رادیویی
دیگر شاخه های مرتبط با علم نجوم

آدرس وبسایت: https://astro14.semnan.ac.ir/fa/
شماره تماس: 4895 175 0930
آدرس: سمنان میدان دانشگاه روبروی پارک سوکان پردیس شماره ۱ دانشگاه سمنان دانشکده فیزیک
تاریخ ارسال مقالات: 25 آذر ماه 1399
تاریخ برگزاری: 6 و 7 بهمن ماه 1399