مدیریت و حسابداری

مدیریت و حسابداری

سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای عمومی رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری روشها و ابزارهای نوین آموزشی شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­ها…

تاریخ ارسال مقالات: 5 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399
چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
توضیح کامل:

محورهای کنگره √ اثربخشی و سلامت روانشناختی √روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم √ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی √ ا…

تاریخ ارسال مقالات: 30 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آذر 1399
هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و فناوری
توضیح کامل:

درباره کنفرانس امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعت…

تاریخ برگزاری: 4 آبان 1399
ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس 1) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت : 1-1) مدیریت دانش 2-1) مدیریت MBA 3-1) مدیریت آموزشی 4-1) مدیریت تکنولوژی 5-…

تاریخ ارسال مقالات: 20 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 20 دی ماه 1399
اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی
توضیح کامل:

محورهای همایش: – ساختار اقتصادی سکونتگاههای روستایی – اشتغال روستایی، موانع و چالش ها – کارآفرینی روستایی – سرمایه گذاری – بازاریا…

تاریخ برگزاری: 28 آبان 1399
دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی
توضیح کامل:

محورهای دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی  محور علوم دریایی : • زیست فناوری و ترکیبات زیست فعال دریایی • داروهای نوین در…

تاریخ ارسال مقالات: 7 آذر ماه 1399
تاریخ برگزاری: 3 دی 1399
هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
توضیح کامل:

محورهای هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع تحلیل داده و داده‌های بزرگ هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و…

تاریخ برگزاری: 15 و 16 بهمن 1399
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس محورهای ویژه اقتصاد و مالی دوره پنجم تبیین اهمیت و نقش دانش اقتصاد و مدیریت در توسعه کشور تحول دیجیتال در حوزه مال…

تاریخ ارسال مقالات: 30 دی 1399
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1399
سومين كنفرانس ملي انجمن پويايی شناسي سيستم ها
توضیح کامل:

محورهای همایش   روش‌شناسی سیستم های پویا(System Dynamics Methodology): روش شناسی (Methodology) روش‌شناسي تحقیق (Research Meth…

تاریخ برگزاری: 1 و 2 خرداد 1400
2nd International conference on Research in Management
توضیح کامل:

Topics Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-Private P…

تاریخ برگزاری: 19,21/02/2021