مدیریت و حسابداری

سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل

محورهای همایش محورهای عمومی رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری روشها و ابزارهای نوین آموزشی شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­ها...

تاریخ ارسال مقالات
5 آبان 1399
تاریخ برگزاری
9 آذر 1399
چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
توضیح کامل

محورهای کنگره √ اثربخشی و سلامت روانشناختی √روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم √ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی √ ا...

تاریخ ارسال مقالات
30 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
19 و 20 آذر 1399
هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و فناوری
توضیح کامل

درباره کنفرانس امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعت...

تاریخ برگزاری
4 آبان 1399
ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
توضیح کامل

محورهای کنفرانس 1) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت : 1-1) مدیریت دانش 2-1) مدیریت MBA 3-1) مدیریت آموزشی 4-1) مدیریت تکنولوژی 5-...

تاریخ ارسال مقالات
20 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
20 دی ماه 1399
اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی
توضیح کامل

محورهای همایش: - ساختار اقتصادی سکونتگاههای روستایی - اشتغال روستایی، موانع و چالش ها - کارآفرینی روستایی - سرمایه گذاری - بازاریا...

تاریخ برگزاری
28 آبان 1399
دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی
توضیح کامل

محورهای دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی  محور علوم دریایی : • زیست فناوری و ترکیبات زیست فعال دریایی • داروهای نوین در...

تاریخ ارسال مقالات
7 آذر ماه 1399
تاریخ برگزاری
3 دی 1399
هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
توضیح کامل

محورهای هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع تحلیل داده و داده‌های بزرگ هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و...

تاریخ برگزاری
15 و 16 بهمن 1399
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل

محورهای کنفرانس محورهای ویژه اقتصاد و مالی دوره پنجم تبیین اهمیت و نقش دانش اقتصاد و مدیریت در توسعه کشور تحول دیجیتال در حوزه مال...

تاریخ ارسال مقالات
30 دی 1399
تاریخ برگزاری
10 اسفند 1399
سومين كنفرانس ملي انجمن پويايی شناسي سيستم ها
توضیح کامل

محورهای همایش   روش‌شناسی سیستم های پویا(System Dynamics Methodology): روش شناسی (Methodology) روش‌شناسي تحقیق (Research Meth...

تاریخ برگزاری
1 و 2 خرداد 1400
2nd International conference on Research in Management
توضیح کامل

Topics Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-Private P...

تاریخ برگزاری
19,21/02/2021