مدیریت و حسابداری

مدیریت و حسابداری

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
توضیح کامل:

امروزه در هر کشوری پیشرفت و ترقی به واسطه ی علم پدید می آید. با توجه به جایگاه علم، یکی از طرایق انتقال و نشر علم در هر حوزه ای، ب…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/12/06
تاریخ برگزاری: 1399/12/17
هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس 1- مدیریت استراتژیک و آینده‌پژوهی 2- اندیشه‌ها و نظریه‌های نوین در تحولات مدیریت 3- بازاریابی، ارتباطات و بین‌المل…

تاریخ ارسال مقالات: 20-08-1399
تاریخ برگزاری: 17-09-1399
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری   فناوري و انرژي‌هاي تجديدپذير:…

تاریخ ارسال مقالات: 22-11-1399
تاریخ برگزاری: 14-12-1399
اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری مدیریت مدیریت دولتی – مدیریت بازرگانی – مدیریت صنعتی و آینده پژوهی -…

تاریخ ارسال مقالات: 30-11-1399
تاریخ برگزاری: 30-06-1400
اولین همایش ملی یافته های نوین در مطالعات مدیریت مالی
توضیح کامل:

اولین همایش ملی یافته‌های نوین در مطالعات مدیریت مالی در تاریخ‌های 30 و 31 خرداد ماه 1400 توسط دانشگاه ملی نهاوند برگزار می‌شود. ه…

تاریخ ارسال مقالات: 17/03/1400
تاریخ برگزاری: 30/03/1400
سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای عمومی رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری روشها و ابزارهای نوین آموزشی شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­ها…

تاریخ ارسال مقالات: 5 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399
چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
توضیح کامل:

محورهای کنگره √ اثربخشی و سلامت روانشناختی √روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم √ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی √ ا…

تاریخ ارسال مقالات: 30 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آذر 1399
هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و فناوری
توضیح کامل:

درباره کنفرانس امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعت…

تاریخ برگزاری: 4 آبان 1399
ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس 1) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت : 1-1) مدیریت دانش 2-1) مدیریت MBA 3-1) مدیریت آموزشی 4-1) مدیریت تکنولوژی 5-…

تاریخ ارسال مقالات: 20 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 20 دی ماه 1399
اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی
توضیح کامل:

محورهای همایش: – ساختار اقتصادی سکونتگاههای روستایی – اشتغال روستایی، موانع و چالش ها – کارآفرینی روستایی – سرمایه گذاری – بازاریا…

تاریخ برگزاری: 28 آبان 1399