دومین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

دومین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای علمی کنفرانس:

طراحی و تحلیل

تحلیل سازه­ای
مدل­سازی و شبیه­ سازی
تحلیل تصادفی
قابلیت اطمینان
دینامیک، ارتعاشات و ضربه
خزش و خستگی
تنش‌های پسماند
مکانیک شکست
تخریب عملکردی و سازه­ای
بهینه­سازی چیدمان کامپوزیت
طراحی و تحلیل FGMها

روشهای تولید و آزمون

روش­های تولید سازه‌های کامپوزیت
آزمونهای احراز صلاحیت
تجهیزات و راه­اندازی آزمون
آزمون‌های غیرمخرب
مشخصه سازی کامپوزیت‌ها
مواد اولیه
مواد افزودنی
کنترل کیفیت
روش­ها و ابزارهای بازرسی
قوانین، مقررات و استانداردها
پایش سلامت سازه
بازرسی در محل

زمینه‌های کاربرد

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
صنایع زیربنایی و ساختمان
صنایع حمل و نقل ریلی
صنایع حمل و نقل دریایی
صنعت خودرو
صنعت هوایی و فضایی
صنایع نظامی
صنعت پزشکی
صنعت تولید و انتقال برق
صنایع مبلمان شهری
لوازم خانگی
صنایع ورزشی

بازاریابی و استراتژی

مقایسه سازه‌های کامپوزیتی و سازه‌های سنتی
مزایا و معایب سازه‌های کامپوزیتی
رقابت‌پذیری سازه‌های کامپوزیت
افق آینده صنعت کامپوزیت در ایران
چالش­های توسعه صنایع کامپوزیت
آینده توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در حوزه کامپوزیت
مدیریت مالی در پروژه‌ها
چالش­ها در قراردادها، مناقصات و توافقات
مدیریت ریسک و خطر
ایمنی
عوامل طبیعی و محیطی

حفاظت در برابر اشعه ماورابنفش
طراحی در برابر شرایط دشوار
سایش و خوردگی
تحلیل زلزله

تعمیر و نگهداری

فرآیندها
ترمیم سازه های بتونی با کامپوزیت
ترمیم خطوط لوله خورده شده با کامپوزیت
مطالعات اقتصادی

نانوفناوری در کامپوزیت

روشهای تولید نانوکامپوزیت‌ها
مشخصه‌سازی آزمایشگاهی
مدلسازی نانوکامپوزیت
مدلسازی اتمی
مدلسازی محیط پیوسته معادل
مدلسازی چندمقیاسی

موضوعات خاص

پیشرفت­های اخیر
زمینه‌های کاربردی نوظهور
بازیافت کامپوزیت‌ها
بایوکامپوزیت‌ها
کاربرد الیاف طبیعی
مواد خود ترمیم شونده

آدرس وبسایت
شماره تماس
89774188-021
برچسب ها
آدرس
دانشکده علوم و فنون-دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری
1399-08-07