اولین همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»

اولین همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»
توضیح کامل

محورهای همایش:

 آراء و آثار بورکهارت
 بورکهارت و حکمت خالده
 جهان‌شناسی سنّتی
 بورکهارت و عرفان
 بورکهارت و نقد تجدد
 رمزشناسی
 بورکهارت و زیبایی
 هنر دینی، هنر قدسی، هنر سنتی
 هنر مقدس در شرق و غرب
 مبانی معنوی هنر اسلامی
 شهر و تمدن سنتی
 بورکهارت و معنویت صنایع دستی

آدرس وبسایت
شماره تماس
09123575854
برچسب ها
آدرس
ایران-تهران
تاریخ برگزاری
1399/08/17