پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
توضیح کامل

محورهای همایش

تنوع زیستی و گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض
حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست و منابع طبیعی
تنوع زیستی و بهداشت محیط
تنوع زیستی و مبارزه با آفات و امراض و بیماری ها در جوامع گیاهی، جانوری و انسانی
معماری و طراحی فضای سبز، باغ وحش، آکواریوم و ... و تنوع زیستی
تنوع زیستی و مدیریت کشاورزی
تنوع زیستی و اکوتوریسم
تنوع زیستی و تاثیر آن بر توسعه تجارت ملی و اقتصاد جوامع روستایی
تاثیر گونه های جدید دارویی، جانوری و گیاهی و فناوری های نو مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی بر تنوع زیستی
بحران آب و تنوع زیستی (با تاکید بر دریاچه ارومیه)

آدرس وبسایت
شماره تماس
32259590-1
آدرس
ارومیه – بلوار شهید دستغیب (مافی) اول کوی اورژانس ساختمان اداری آفاق
تاریخ برگزاری
1399/11/08