دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
توضیح کامل

محورهای همایش

محورهای همایش:

الف) مبانی مطالعات میان رشته‎ای قرآن کریم

*چیستی، چرائی و ضرورت مطالعات میان‏ رشته ‏ای

* تفسیر پذیری تجربی آیات قرآن

* رابطه قرآن با دانش بشری

* روش شناسی مطالعات میان رشته‏ای قرآن و علوم

* رهیافت‎های تحول آفرین قرآن در کشاورزی

ب) قرآن و علوم زیستی

* قرآن، علوم و فرآورده‏های گیاهی

* قرآن، غذا و تغذیه

* قرآن، دام و طیور و آبزیان

* قرآن، آب و خاک

* قرآن، منابع طبیعی

* قرآن، محیط زیست

* قرآن، آب و هوا و تغییرات اقلیمی

* قرآن، علوم نوین زیستی، موجودات تراریخته

* قرآن، حقوق موجودات زنده

* قرآن، تکامل موجودات زنده

آدرس وبسایت
شماره تماس
01133687746
آدرس
ایران-ساری
تاریخ ارسال مقالات
1399/11/06
تاریخ برگزاری
1399/12/06