اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی

اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی
توضیح کامل

محورهای همایش:

- ساختار اقتصادی سکونتگاههای روستایی
- اشتغال روستایی، موانع و چالش ها
- کارآفرینی روستایی
- سرمایه گذاری
- بازاریابی
- آسیب شناسی طرح توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی
- راهکارهای توسعه کسب و کارهای روستایی

آدرس وبسایت
شماره تماس
01333690274
آدرس
رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر ۵ جاده قزوین، دانشگاه گیلان
دانشکده علوم انسانی، تالار حکمت
تاریخ برگزاری
28 آبان 1399