عمران، معماری و شهرسازی

عمران، معماری و شهرسازی

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
توضیح کامل:

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در بهمن ماه 1399 در تهران برگزار خواهد شد. در این دوره مفتخریم با تیمی م…

تاریخ ارسال مقالات: 15-11-1399
تاریخ برگزاری: 23-11-1399
چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
توضیح کامل:

 محورهای کنفرانس     فناوری­ های نوین در هنر و معماری فناوری در نگهداری ابنیه های تاریخی بازشناسی هنر، معماری، فناوری و…

تاریخ ارسال مقالات: 25-11-1399
تاریخ برگزاری: 08-12-1399
نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان
توضیح کامل:

محورهای سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان مشارکت کودکان در فرایندهای برنامه ریزی کودکان به عنوان شهروندان دموکراتیک شهر از دیدگ…

تاریخ برگزاری: 1400/02/29
اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط‌ زیست و علوم مرتبط
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای همایش : معماری: معماری منظر معماری داخلی معماری پایدار انرژی و تکنولوژی معماری مطالعات معماری ایران هنرهاي س…

تاریخ ارسال مقالات: 15-10-1399
تاریخ برگزاری: 20-03-1400
پنجمین همایش بین المللی مهندسی سازه
توضیح کامل:

درباره پنجمین همايش بین المللی مهندسي سازه بی تردید امروزه بخش وسیعی از سرمایه های مادی، علمی و مهندسی جهان مربوط به مهندسی سازه و…

تاریخ برگزاری: 21تا1399/08/20
هفتمین کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
توضیح کامل:

محورهاي كنفرانس: مهندسي عمران: مهندسي عمران: آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها- روش‌هاي عددي در مهندسي عمران- فناوري‌هاي نوين در مهن…

تاریخ برگزاری: 1399/08/28
بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله
توضیح کامل:

محورهای همایش: ضرورت سیاست گزاری و مدیریت پیاده سازی استانداردهای ملی( طراحی، اجرا) و نظام بازرسی( نظارت )بر کنترل کیفیت تولید بتن…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/09/01
تاریخ برگزاری: 1399/10/03
هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران مهندسی حمل و نقل و ترافیک مهندسی آب و مدیریت منابع آب مهندسی ساختمان مهندسی شهرسا…

تاریخ ارسال مقالات: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 1399-10-25
نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
توضیح کامل:

محورهای همایش: طراحی و برنامه ریزی شهری برای همگان شهر پیاده محور مدیریت شهر نوین و پایدار مدیریت بافت های فرسوده و تاریخی سنجش از…

تاریخ برگزاری: 1399/12/13 – 1399/12/14
اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
توضیح کامل:

محورهای همایش: الف) مهندسی نقشه برداری : • زیرساخت داده مکانی • مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی (رفتارسنجی پوسته زمین،فرونشست و زمین…

تاریخ ارسال مقالات: 10 بهمن 1399
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 1399