نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
توضیح کامل

محورهای همایش:

طراحی و برنامه ریزی شهری برای همگان
شهر پیاده محور
مدیریت شهر نوین و پایدار
مدیریت بافت های فرسوده و تاریخی
سنجش از راه دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
برنامه ریزی کاربردی زمین در شهرهای پایدار
برنامه ریزی حمل و نقل شهری در شهر های پایاری
طراحی پایدار و شهر های آینده
آمایش سرزمین و توسعه پایدار
منظر شهر پایدار
کیفیت مکان و فضاهای شهری پایدار
بحران تاب آوری شهر پایدار
حقوق و قوانین در توسعه پایدار شهری
شهر خلاق
بازسازی و نوسازی پایداری شهری
جزایر گرمایی شهری در کلان شهر ها
تکنولژی معماری
منظر و توسعه پایدار
معماری داخلی و طراحی پایدار
معماری بومی ایران و پایداری
مدیریت ساخت و توسعه پایدار
طراحی پایدار و مرمت بناها و محوطه های تاریخی
سازه های پایدار در معماری
انرژی و طراحی پایدار
روش های ارزیابی
معماری در بحران و طراحی پایدار
اگوتوریسم و طراحی پایدار
طراحی اگولژیک و پایدار

آدرس وبسایت
شماره تماس
07133605051داخلی 188
آدرس
شیراز، میدان معلم ِ ایمان شمالی ِ روبروی بانک سپه موسسه آموزش عالی آپادانا
تاریخ برگزاری
1399/12/13 - 1399/12/14