عمران، معماری و شهرسازی

عمران، معماری و شهرسازی

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران مهندسی حمل و نقل و ترافیک مهندسی آب و مدیریت منابع آب مهندسی ساختمان مهندسی شهرسا…

تاریخ ارسال مقالات: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 1399-10-25
هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
توضیح کامل:

معرفی همایش توسعه انواعی از مصالح و سیستمهای سازه ای که ضمن برخورداری از مقاومت و ایمنی کافی و نیز صرفه اقتصادی، با طبیعت و شرایط…

تاریخ ارسال مقالات: 15 شهریور 1400
تاریخ برگزاری: آبان ماه 1400
هفتمین کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
توضیح کامل:

محورهاي كنفرانس: مهندسي عمران: مهندسي عمران: آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها- روش‌هاي عددي در مهندسي عمران- فناوري‌هاي نوين در مهن…

تاریخ برگزاری: 1399/08/28
پنجمین همایش بین المللی مهندسی سازه
توضیح کامل:

درباره پنجمین همايش بین المللی مهندسي سازه بی تردید امروزه بخش وسیعی از سرمایه های مادی، علمی و مهندسی جهان مربوط به مهندسی سازه و…

تاریخ برگزاری: 21تا1399/08/20
بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله
توضیح کامل:

محورهای همایش: ضرورت سیاست گزاری و مدیریت پیاده سازی استانداردهای ملی( طراحی، اجرا) و نظام بازرسی( نظارت )بر کنترل کیفیت تولید بتن…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/09/01
تاریخ برگزاری: 1399/10/03
اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
توضیح کامل:

محورهای همایش: الف) مهندسی نقشه برداری : • زیرساخت داده مکانی • مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی (رفتارسنجی پوسته زمین،فرونشست و زمین…

تاریخ ارسال مقالات: 10 بهمن 1399
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 1399
نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
توضیح کامل:

محورهای همایش: طراحی و برنامه ریزی شهری برای همگان شهر پیاده محور مدیریت شهر نوین و پایدار مدیریت بافت های فرسوده و تاریخی سنجش از…

تاریخ برگزاری: 1399/12/13 – 1399/12/14
اولین همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
توضیح کامل:

محورهای همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز, مرجع کنفرانس و اخبار دانشگاهی : معرفی جلوه های تصویری دوران زند و…

تاریخ ارسال مقالات: 30 شهریور ماه 1400
تاریخ برگزاری: 28 و 29 مهر ماه 1400
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی
توضیح کامل:

محورهای نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی: مهندسی عمران، سازه ، راه، زلزله و بهسازی لرزه ای تحلیل و…

تاریخ برگزاری: 1400/09/27 – 1400/09/28