عمران، معماری و شهرسازی

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
توضیح کامل

محورهای کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران مهندسی حمل و نقل و ترافیک مهندسی آب و مدیریت منابع آب مهندسی ساختمان مهندسی شهرسا...

تاریخ ارسال مقالات
30 آذر 1399
تاریخ برگزاری
1399-10-25
هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
توضیح کامل

معرفی همایش توسعه انواعی از مصالح و سیستمهای سازه ای که ضمن برخورداری از مقاومت و ایمنی کافی و نیز صرفه اقتصادی، با طبیعت و شرایط...

تاریخ ارسال مقالات
15 شهریور 1400
تاریخ برگزاری
آبان ماه 1400
هفتمین کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
توضیح کامل

محورهاي كنفرانس: مهندسي عمران: مهندسي عمران: آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها- روش‌هاي عددي در مهندسي عمران- فناوري‌هاي نوين در مهن...

تاریخ برگزاری
1399/08/28
پنجمین همایش بین المللی مهندسی سازه
توضیح کامل

درباره پنجمین همايش بین المللی مهندسي سازه بی تردید امروزه بخش وسیعی از سرمایه های مادی، علمی و مهندسی جهان مربوط به مهندسی سازه و...

تاریخ برگزاری
21تا1399/08/20
بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله
توضیح کامل

محورهای همایش: ضرورت سیاست گزاری و مدیریت پیاده سازی استانداردهای ملی( طراحی، اجرا) و نظام بازرسی( نظارت )بر کنترل کیفیت تولید بتن...

تاریخ ارسال مقالات
1399/09/01
تاریخ برگزاری
1399/10/03
اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
توضیح کامل

محورهای همایش: الف) مهندسی نقشه برداری : • زیرساخت داده مکانی • مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی (رفتارسنجی پوسته زمین،فرونشست و زمین...

تاریخ ارسال مقالات
10 بهمن 1399
تاریخ برگزاری
14 اسفند 1399
نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
توضیح کامل

محورهای همایش: طراحی و برنامه ریزی شهری برای همگان شهر پیاده محور مدیریت شهر نوین و پایدار مدیریت بافت های فرسوده و تاریخی سنجش از...

تاریخ برگزاری
1399/12/13 - 1399/12/14
اولین همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
توضیح کامل

محورهای همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز, مرجع کنفرانس و اخبار دانشگاهی : معرفی جلوه های تصویری دوران زند و...

تاریخ ارسال مقالات
30 شهریور ماه 1400
تاریخ برگزاری
28 و 29 مهر ماه 1400
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی
توضیح کامل

محورهای نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی: مهندسی عمران، سازه ، راه، زلزله و بهسازی لرزه ای تحلیل و...

تاریخ برگزاری
1400/09/27 - 1400/09/28