اولین همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز

اولین همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
توضیح کامل

محورهای همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز, مرجع کنفرانس و اخبار دانشگاهی :

معرفی جلوه های تصویری دوران زند و قاجار (نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، عکاسی و کتابت).
تحولات گرافیک.
تجزیه و تحلیل آثار هنری دوران زند و قاجار.
دوران قاجار، احیا و تجدید حیات هنر (گچ بری، جلدسازی، کاشی کاری، نقش برجسته و ...).
مکتب خاص نگارگری دوران زند و قاجار (شمایل نگاری درباری، نقاشی گل و مرغ).
نشانه شناسی و زیبایی شناسی نقوش دوران زند و قاجار.
مطالعه، شناخت و معرفی هنرها و سبک های هنری دوران زند و قاجار شیراز.
تعامل هنر و ادبیات در دوران زند و قاجار.
سنت و مدرنیسم در دوران زند و قاجار.
تاثیرات اجتماعی و سیاسی بر تولید آثار هنری دوران زند و قاجار.
رسانه ها و ارتباطات جمعی در دوران زند و قاجار.
زنان و هنر دوران زند و قاجار.
معماری و شهرسازی دوران زند و قاجار.
موسیقی در دوران زند و قاجار
بخش عملی (مسابقه)

شماره تماس
36260030-071
فکس
36264551-071
برچسب ها
آدرس
شیراز-حدفاصل میدان قصردشت و چهارراه زرگری روبروی کوچه 78_موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرور مهر
کدپستی
7186666555
تاریخ ارسال مقالات
30 شهریور ماه 1400
تاریخ برگزاری
28 و 29 مهر ماه 1400