هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
عنوان کنفرانس: هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

مهندسی حمل و نقل و ترافیک
مهندسی آب و مدیریت منابع آب
مهندسی ساختمان
مهندسی شهرسازی
مهندسی نقشه برداری
مهندسی راه و ترابری
مهندسی زلزله
مهندسی مکانیک خاک وپی
مهندسی محیط زیست
مهندسی آب وفاضلاب
مهندسی سنجش از دور
مهندسی مدیریت ساخت
مهندسی سازه های بتنی و فولادی
مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی محیط زیست و آب و فاضلاب

آدرس وبسایت: www.gpaconf.ir
شماره تماس: 021-77491332
آدرس: ایران-تهران
تاریخ ارسال مقالات: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 1399-10-25