نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی
توضیح کامل

محورهای نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی:

مهندسی عمران، سازه ، راه، زلزله و بهسازی لرزه ای
تحلیل و نو آوری در طراحی و مقاوم سازی سازه های بتنی و فولادی
مهندسی راه و ترابری راهسازی و ژئوتکنیک
عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی
مقاوم سازی سازه ها ی بتنی و فولادی با روش های مختلف
کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و ...) در بهسازی لرزه ای سازه ها
مهندسی تخریب
اقتصاد مهندسی
فناوریهای نوین در استفاده از مواد و مصالح ساختمانی
طراحی سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه
دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
روشهای مرمت و بهسازی راه
پل سازی و مقاوم سازی پلها و سایر ابنیه فنی
راهسازی و ساخت فضاهای زیرزمینی
مکانیک سنگ در راهسازی
مدیریت مهندسی تامین و توسعه زیرساخت
مدیریت پروژه در صنعت ساخت
مدیریت استراتژیک پروژه ها
روشهای نوین برنامهریزی و زمانبندی
مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
روشهای نوین ساخت
بهینه سازی و کاربرد آن در مدیریت ساخت
مدیریت پیمان و قراردادها
منابع انسانی در پروههای ساخت
مسائل اخلاقی در مهندسی مدیریت ساخت
یافته های نوین و کاربردی در مهندسی مدیریت ساخت
اصول و فنون مذاکره در ساخت
آموزش ایمنی و نظارت بر ایمنی در پروژه و ساخت
توسعه پایدار در مهندسی مدیریت ساخت و پروژه
مقررات ملی ساخت
مدلسازی اطلاعات ساختمان
توسعه پایدار و محیط زیست
حقوق ساخت
مدیریت ادعا
مدیریت رفتار سازمانی در پروژههای عمرانی
مدیریت بحران در پروژههای عمرانی
شبیه سازی های عددی در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
پژوهش های نوین آزمایشگاهی در زمینه شناسایی و مدلسازی رفتار خاک
کاربرد روش های احتمالاتی و قابلیت اعتماد در مهندسی خاک
جایگاه مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
دستاوردها جدید در ژئوتکنیک لرزه ای و پاسخ ساختگاه
روش های نوین بهسازی و مقاوم سازی خاک
پیشرفت در مدل های رفتاری خاک
مکانیک خاک های غیراشباع
مطالعات آزمایشگاهی و آزمون های برجا در زمینه شناسایی رفتار خاک
تحلیل های احتمالاتی با لحاظ عدم قطعیتهای ذاتی خاک
اندرکنش خاک و سازه
روش های نوین پایدارسازی دیواره های گودبرداری و تونل ها
کاربرد روش های هوش مصنوعی در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
مکانیک سنگ
مطالعات موردی در مهندسی ژئوتکنیک
فناوری های نوین در حفاظت از محیط زیست
تصفیه آب ، فاضلاب و روش های نوین
مدیریت پسماند و بازیافت شهری
آلودگی های زیست محیطی (آب، خاک، هوا)
توسعه پایدار و محیط زیست
ارزیابی راهبردی و پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی
انرژی های پاک و تجدید پذیر
فرهنگ، نگرش و مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست
تغییر اقلیم و گرمایش زمین
آب مجازی و تاثیر آن بر فرهنگ مصرف
مباحث نوین در مهندسی آب
توسعه پایدار منابع آب زیر زمینی
مدیریت جامع منابع آب
سازه های رودخانه ای و مهندسی رودخانه
هوشمند سازی سامانه های آب و فاضلاب و زمینه های مدیریت پسماند
سازگاری با کم آبی

آدرس وبسایت
شماره تماس
07136987 داخلی 188
برچسب ها
آدرس
ایران-شیراز
تاریخ برگزاری
1400/09/27 - 1400/09/28