مهلت ثبت‌نام دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه شهید بهشتی تمدید شد

97
مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی در سال 99 تا 13 تیرماه تمدید شد.

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده که بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستورالعمل اجرایی پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی از بین دانش آموختگان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته هایی که اسامی آن در سایت معاونت آموزشی دانشگاه آمده است برای دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد.

دانش آموختگان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های داخل کشور می‌توانند با رعایت مفاد این دستورالعمل در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی شرکت کنند.

بر این اساس، دانش آموختگان و دانشجویان کلیه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری، غیرحضوری و آموزش محور مجاز به شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید بهشتی نیستند.
همچنین دانش آموختگان و دانشجویان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاههای خارج از کشور مجاز به استفاده از مفاد این دستورالعمل برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون نیستند.

دانش آموختگان متقاضی دوره فوق نباید بیش از ۲ سال از تاریخ دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذشته باشد. حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی ۱۵ و رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری ۱۶ است .

همچنین حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی ارشد ۱۷ اعلام شده است و داوطلبان باید حداکثر شهریور سال ۹۹ فارغ التحصیل شوند.

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛ داوطلبان با سنوات بیش از ۵ نیمسال در دوره کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری این دانشگاه هستند اما نمره مربوطه را کسب نمیکنند.

کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه نیز الزامی است و داوطلبان حائز حداقل ۶۰ امتیاز آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به ترتیب امتیاز، اولویت بندی می‌شوند.

با توجه به اضافه شدن رشته روانشناسی تربیتی و روانشناسی بالینی به رشته‌های دارای پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری، متقاضیان رشته‌های مذکور در صورتی که قبلا در رشته‌های دیگر ثبت‌نام کرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند رشته انتخابی خود را تغییر دهند.

Related Posts