شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون آزاد 99 تغییر کرد

شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون آزاد 99 تغییر کرد

حداکثر نیمسال های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد جهت پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه آزاد تغییر کرد.

شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون آزاد 99

در روز پنجشنبه 16 مردادماه، شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه آزاد اعلام شد. بر اساس آن چه که در دفترچه ثبت نام دکتری بدون آزمون 99 آزاد آمده بود، شرایط پذیرش به شرح زیر بود:

1- حداقل معدل 17 برای رشته های دامپزشکی، 18/5 برای رشته های علوم انسانی و 17/5 برای سایر رشته ها

2- دارا بودن حداقل نمره پایان نامه 18/5 جهت کلیه رشته ها

3- متجانس بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی دکتری

4- داوطلبان باید در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند.

5- ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمی شوند، مشروط به این که تعداد نیمسال‎های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از 4 نیمسال بیشتر نشود.

در حالی که بندهای 1 تا 4 تکرار شرایط پذیرش در سال‌های گذشته بود، یک تغییر مهم در این فراخوان نسبت به گذشته ایجاد شده بود: تغییر تعداد ترم‌های مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد.

در سال‌های اخیر داوطلبانی که طی 6 ترم از مقطع ارشد فارغ التحصیل شده بودند، امکان شرکت در فراخوان دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد را داشتند، اما امسال بدون اطلاع قبلی، تعداد ترم‌های مجاز به 4 ترم کاهش پیدا کرده بود.

این در حالی است که جهت پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور 99 دانشگاه آزاد، تعداد ترم های مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته 10 ترم و کارشناسی ناپیوسته 6 ترم اعلام شد که در سال های گذشته به ترتیب 8 و 4 ترم بوده است.

تغییر شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون آزاد 99، موجب شد داوطلبانی که بر اساس آیین نامه های قبلی برای پذیرش در این دوره برنامه ریزی کرده بودند، دچار سرگردانی شوند.

شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور آزاد تغییر کرد
روز گذشته، بدون اعلام قبلی، شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور آزاد در دفترچه منتشرشده تغییر کرده و مجدداً حداکثر سقف مجاز ترم‌های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد، 6 نیمسال درج شد.

بر این اساس، ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال‌های تحصیلی محسوب نمی‌شوند، مشروط به این که تعداد نیمسال های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از 6 نیمسال بیشتر نشود.

Related Posts