پذیرش بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی در مقطع دکتری

1
دانشگاه شهید بهشتی جزییات و شرایط ثبت نام دوره دکتری بدون آزمون این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش  مهر، دانشگاه شهید بهشتی از بین دانش آموختگان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برای دوره دکتری بدون آزمون سال از بین دانش آموختگان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، (رشته هایی که اسامی آن در سایت معاونت آموزشی دانشگاه آمده است) برای دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد.

دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری، غیرحضوری و آموزش محور مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

همچنین دانش آموختگان و دانشجویان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به استفاده از مفاد این دستورالعمل برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون نیستند.

نباید بیش از ۲ سال از تاریخ دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذشته باشد. حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی ۱۵ و رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری ۱۶ است. (بدون اعمال ضریب همترازی). همچنین حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی ارشد ۱۷ است.

داوطلبان باید حداکثر تا ۳۱ شهریور فارغ التحصیل شوند و حداکثر سن داوطلب باید ۳۰ سال باشد. همچنین داوطلبان با سنوات بیش از ۵ نیمسال در دوره کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری این دانشگاه هستند، اما نمره مربوطه را کسب نمی کنند.

متقاضیان ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی از ۱۷ خرداد تا ۷ تیر ماه سال جاری می توانند در این رشته ها ثبت نام کنند.

Related Posts