ثبت نام دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه تبریز تمدید شد

25

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک جهت پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز تا پایان تیرماه تمدید شد.

بر اساس اعلام این دانشگاه، با توجه به این که به علت شیوع 19-COVID ممکن است برخی دانشجویان گرامی هنوز موفق به تهیه و جمع بندی تمامی مدارک و مستندات مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی خود نشده باشند، مهلت ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به مدت ۱۰ روز تمدید شد.

لذا دانشجویان و دانش آموختگان گرامی حداکثر تا ۳۱ تیر ۹۹ فرصت دارند جهت ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

Related Posts