شرایط ثبت نام در دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

شرایط ثبت نام در دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی شرایط ثبت نام غیرحضوری کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط ثبت نام غیر حضوری کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه خوارزمی اعلام شد.

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: با توجه به وضعیت پیش آمده تدابیری جهت حداقل تردد دانشجویان در مناطق مختلف به دانشگاه برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری پیش بینی شده است که دستورالعمل آن به شرح زیر است :

براساس اعلام دفتر استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی، ثبت نام در فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون برای همه متقاضیان حائز شرایط موجود در فراخوان الزامی است. متقاضیان می بایست نسبت به ثبت نام خود با توجه به فرایند موجود در فراخوان تا ۱۵ شهریور اقدام کنند.

براساس این اطلاعیه، صرفا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی ضروری نیست که به تکمیل و بارگزاری فرم مربوط به احراز رتبه متقاضی و فرم شماره ۲ مربوط به آخرین معدل متقاضی اقدام کنند. دفتر استعداد درخشان تاییدیه این دو فرم را به دانشکده های متقاضیان ارسال خواهد کرد.

برای صرفا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی در خصوص ارسال ریز نمرات یا کارنامه تحصیلی نیز چنانچه به دانشکده های مربوطه جهت تهیه آن دسترسی ندارند هریک از مقاضیان می توانند با کد گزارش ۱۰۰ از طریق سیستم گلستان نسبت به تهیه بارگزاری آن در سامانه گلستان جهت ثبت نام اقدام کنند این ریز نمرات و کارنامه به هیچ وجه به مهر و امضای دانشکده و دانشگاه نیازی ندارد.

برای صرفا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی در خصوص ارسال تصویر گواهی موقت نیز چنانچه هنوز دانشجوبوده و گواهی موقت دریافت نکرده اند نیازی به ارسال آن نیست.

انجام تمام مراحل ثبت نام و بارگزاری سایر مدارک غیر از فرم شماریک و دو، گواهی موقت برای متقاضیان دانگشگاه خوارزمی الزامی است.

برای متقاضیان سایر دانشگاه های دولتی، غیر از دانشگاه خوارزمی تکمیل فرایند ثبت نام و بارگزاری تمام فرمهای مربوطه با مهر و امضاء مدیر کل آموزش و سربرگ دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

Related Posts