برگزاری ترم تابستان دانشگاه شهید بهشتی بصورت غیرحضوری

83

دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: نیمسال تابستان سال 1399 دانشگاه شهید بهشتی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، نیمسال تابستان سال ۱۳۹۹ دانشگاه شهید بهشتی  به صورت غیرحضوری  برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش ، دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: نیمسال تابستان سال ۱۳۹۹ دانشگاه شهید بهشتی برای همه مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری  برگزار خواهد شد.

گفتنی است ، اطلاعات تکمیلی شامل جزئیات زمان بندی و نحوه برگزاری ترم تابستان دانشگاه شهید بهشتی متعاقبا اعلام خواهد شد.

Related Posts