معرفی برترین و فعال ترین مراکز مشاوره دانشگاههای کشور

مراکز مشاوره ممتاز، برتر، نمونه و فعال دانشگاهها در مراسم سی و دومین نشست رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین نشست رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور به میزبانی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور، روز گذشته برگزار شد.

در این نشست مراکز مشاوره ممتاز، برتر، نمونه و فعال در سال ۱۳۹۹ معرفی شدند که لیست کامل این مراکز به شرح زیر است:

رتبه ممتاز

دانشگاه تهران

رتبه‌های برتر

دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشگاه تبریز، دانشگاه بجنورد، دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه اصفهان.

رتبه‌های نمونه

مرکز آموزش عالی فیروزآباد فارس، دانشکده فنی‌مهندسی گلپایگان، دانشگاه بناب، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کردستان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز.

رتبه‌های فعال

مرکز آموزش عالی لامرد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه خلیج‌فارس، دانشگاه زنجان، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه گیلان.

رتبه برترهای اقماری

دانشگاه پیام‌نور قزوین، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان، دانشگاه فنی‌حرفه‌ای دخترانه شریعتی تهران، پردیس فاطمه الزهرا تبریز (فرهنگیان).

رتبه نمونه‌های اقماری

دانشگاه پیام‌نور قم، دانشگاه فنی‌حرفه‌ای دخترانه نجف‌آباد (اصفهان) دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان، پردیس شهید باهنر استان مرکزی (برادران – فرهنگیان).

در این مراسم برای اولین بار آئین رونمایی از نشان حامی برگزار شد و دکتر حمید پیروی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران موفق به کسب عنوان «حامی ممتاز» شد.

مرکز مشاوره دانشگاه

Related Posts