ابلاغ شیوه‌نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد

20
رئیس دانشگاه آزاد با صدور بخشنامه ای شیوه‌نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش  مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه «شیوه‌نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی» را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران سازمان مرکزی و رؤسای استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

این شیوه نامه با توجه به ماموریت تعریف شده در سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها مبنی بر انتشار علم و فناوری در خدمت نیازهای جامعه و در راستای اهمیت نشر کتب علمی و بازنگری شیوه‌نامه انتشار کتاب تدوین شده است.

این شیوه نامه اهدافی از جمله پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی در سطح دانشگاه و کشور، توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های نشر دانشگاه، گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی و کارآمد مبتنی بر نشر مسئله‌محور، کمک به تولید و نشر علم به منظور ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی، استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی دانشگاه و اجتناب از نشر بدون تقاضا و یا بدون کاربست و… را دنبال می کند.

ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات و چگونگی تشکیل و مصوبات شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی دانشگاه، ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات و چگونگی تشکیل و مصوبات شورای انتشارات در معاونت‌های موضوعی از جمله موضوعات مطرح شده در این شیوه نامه است.

در این شیوه نامه به موارد مربوط به شرایط عمومی و تعهدات صاحب اثر، محتوای کتاب و مسئولیت‌های مترتب بر آن، موارد مربوط به اخذ مجوزهای لازم از جمله گرفتن پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ شابک (‌شماره استاندارد بین المللی کتاب) و فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب) اشاره شده است.

مواردی از جمله چاپ کتاب از جمله شمارگان انتشارکتاب چاپی (کاغذی)، تجدید چاپ، انصراف ناشر و یا ناشران قبلی از چاپ کتاب، موارد مربوط به تأسیس فروشگاه کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب و شرکت در نمایشگاه کتاب، جایزۀ انتشار کتاب توسط ناشران بین‌المللی و کتاب‌های برگزیده در جشنواره‌های معتبر ملی و ‌بین‌المللی کتاب، انتخاب کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی در این شیوه نامه ذکر شده است.

هزینه تصنیف، تالیف، ترجمه، تصحیح، گردآوری‌، نقد و غیره از طریق بستن قرارداد میان ناشر و صاحب اثر، حق‌الزحمه داوری کتاب‌ها، هزینه های آماده‌سازی، نشر و انتشار کتاب، حق الزحمه حضور در جلسات و… با نظر مراجع تصمیم‌گیری از محل بودجه پژوهشی و طبق جداول قید شده در این شیوه نامه، قابل پرداخت است.

متن کامل شیوه‌نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی در اختیار واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه قرار گرفته است.

Related Posts