۵ دانشگاه ایرانی در جدیدترین رتبه بندی جهانی حضور دارند

63

رتبه بندی جهانی کیو اس سال ۲۰۲۱ منتشر شد و پنج دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا حضور دارند.

به گزارش مهر، نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۰ کیو اس منتشر شده است و ۵ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۹، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۷۷، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۵۹۱-۶۰۰، دانشگاه تهران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱ و دانشگاه شیراز با رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ در این رتبه بندی حضور دارند.

این در حالی است که تا سال ۲۰۱۶ فقط دو دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۸۰-۴۷۱ و دانشگاه تهران با رتبه ۶۰۰-۵۵۱ در این نظام رتبه بندی حضور داشتند.

عملکرد دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی جهانی کیو اس در سال‌های مختلف در جدول زیر نشان داده شده است.

وضعیت دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی جهانی کیو اس

نام دانشگاه رتبه سال ۲۰۲۱ رتبه سال ۲۰۲۰ رتبه سال ۲۰۱۹ رتبه سال ۲۰۱۸ رتبه سال ۲۰۱۷ رتبه سال ۲۰۱۶
دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۹ ۴۰۷ ۴۳۲ ۴۸۰-۴۷۱ ۴۴۰-۴۳۱ ۴۸۰-۴۷۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۷۷ ۴۸۹ ۴۹۸ ۵۵۰-۵۰۱ ۵۵۰-۵۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۹۱-۶۰۰ ۶۵۰-۶۰۱ ۶۵۰-۶۰۱ ۵۵۰-۵۰۱ ۵۰۰-۴۹۱
دانشگاه تهران ۵۹۱-۶۰۰ ۶۵۰-۶۰۱ ۷۵۰-۷۰۱ ۶۵۰-۶۰۱ ۶۰۰-۵۵۱ ۶۰۰-۵۵۱
دانشگاه شیراز ۱۰۰۰-۸۰۱ ۱۰۰۰-۸۰۱ ۱۰۰۰-۸۰۱

مؤسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT)، دانشگاه استنفورد و دانشگاه هاروارد همچون سال گذشته در رده سه دانشگاه اول دنیا هستند.

پس از این دانشگاه‌ها، مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا، دانشگاه آکسفورد، مؤسسه فناوری زوریخ، دانشگاه کمبریج، امپریال کالج لندن، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه یو سی ال (انگلستان) در میان ۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰ کیو اس قرار گرفته‌اند.

در میان کشورهای آسیایی نیز بهترین رتبه در اختیار دانشگاه ملی سنگاپور (رتبه ۱۱ دنیا) است. ۱۰ دانشگاه برتر آسیا در این رتبه بندی نیز نشان می‌دهد که این دانشگاه‌ها رتبه‌های بسیار بالایی دارند. بعد از دانشگاه ملی سنگاپور، ۹ رتبه بعدی در اختیار دانشگاه تکنولوژی نانیانگ سنگاپور (رتبه ۱۳)، دانشگاه Tsinghua چین (رتبه ۱۵)، دانشگاه هنگ کنگ (رتبه ۲۲)، دانشگاه پکن (رتبه ۲۳)، دانشگاه توکیو (رتبه ۲۴)، دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ (رتبه =۲۷)، دانشگاه فودان چین (رتبه ۳۴)، دانشگاه ملی سئول (رتبه ۳۷) و د انشگاه کیوتو ژاپن (رتبه ۳۸) است.

رتبه‌بندی کیو اس توسط مؤسسه «کاکارلی سیموندز» در کشور انگلستان صورت می‌گیرد و عملاً از سال ۲۰۱۰ به صورت مستقل دانشگاه‌های دنیا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های دانشگاهی طراحی شده است.

دانشگاه‌ها توسط ۶ شاخص در قالب چهار حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می‌شوند.

در رتبه بندی جهانی کیو اس بررسی شهرت دانشگاه با وزن ۴۰ درصد، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی با وزن ۵ درصد، نسبت دانشجویان بین المللی با وزن ۵ درصد، میزان استنادات به ازای هر عضو هیئت علمی با وزن ۲۰ درصد و نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو با وزن ۲۰ درصد جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها بهره برده است.

پایگاه رتبه بندی کیو اس در ارزیابی خود در شاخص‌های مربوطه بخصوص اندازه گیری تأثیر پژوهش، اطلاعات پنج ساله موجود دانشگاه‌ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می‌دهد

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی کیو اس در سال ۲۰۲۰ شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها و اطلاعات پژوهشی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۴ دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس ( Scopus) است.

Related Posts