اعلام آخرین سطح بندی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت علوم

اعلام آخرین سطح بندی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت علوم
مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از بروز رسانی نتایج سطح بندی دانشگاه های خارج از کشور برای ادامه تحصیل بعد از سپتامبر ۲۰۲۰، در سایت این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عبدالحمید انگجی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی دانشگاه های معتبر جهان از اصلی ترین وظایف اداره کل دانش آموختگان است گفت: این اداره کل در راستای ماموریت و ظایف خود نسبت به بررسی و اعلام اعتبار دانشگاه ها برای سپتامبر ۲۰۲۰ اقدام نموده است و نتایج این اعتبار سنجی در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل به نشانی http://www.grad.saorg.ir قابل مشاهده است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۹ دانشگاه های ۸۳ کشور بروزرسانی شده بود ولی برای سال ۲۰۲۰، این تعداد به ۱۰۵ عدد افزایش یافته است.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در مقایسه اعتبار سنجی ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹، ۷۶ دانشگاه به دانشگاههای ممتاز، ۳ دانشگاه به دانشگاههای خوب و ۵۰ دانشگاه به دانشگاههای متوسط اضافه شده است.

گفتنی است گزارش آماری سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ به تفکیک گروه دانشگاه‌های الف (ممتاز)، ب (خوب) و ج (متوسط) به شرح ذیل است:

گروه الف / ممتاز گروه ب / خوب گروه ج / متوسط
دانشگاه‌ها/ مؤسسات پس از سپتامبر ۲۰۱۹ ۵۸۱ ۸۲۷ ۸۶۶
دانشگاه‌ها/ مؤسسات پس از سپتامبر ۲۰۲۰ ۶۵۷ ۸۳۰ ۹۱۶
مقایسه افزایش و کاهش ۷۶+ ۳+ ۵۰+

سطح بندی دانشگاههای خارجی

Related Posts