انتشار دفترچه ۳ آزمون علوم پزشکی

دفترچه های سئوالات آزمون ملی دندانپزشکی

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور، آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور منتشر شد.

به گزارش مهر، آزمون های ملی دندانپزشکی، ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور چهارشنبه ۸ مردادماه و در سه حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز طبی) و مرکز سنجش آموزش پزشکی به صورت الکترونیک و دانشگاه علوم پزشکی ایران بصورت کاغذی برگزار شد.

در آزمون ملی دندانپزشکی ۲۷۶ نفر، در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱۲۳ نفر و در آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۳۳ نفر شرکت داشتند.

دفترچه سئوالات آزمون ملی دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور، آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

فرم اعتراض به سئوالات این سه آزمون تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۸ مرداد فعال است و داوطلبان می توانند با تکمیل این فرم به صورت اینترنتی، اعتراض خود را ارسال کنند.

کلید نهایی سئوالات آزمون ملی دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور، آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور پس از رسیدگی به اعتراضات از سوی دبیرخانه های تخصصی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

Related Posts