انتشار تقویم جدید آزمون‌های علوم پزشکی

81

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی به روز رسانی شد و بر اساس تقویم جدید آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی در چهار روز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های علوم پزشکی که به دلیل شرایط کرونا در ماه‌های اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه ۹۹ لغو شده بودند در چند نوبت دچار تغییر شدند و تقویم جدید پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا نهایی شد.

بر اساس به روز رسانی تقویم آزمون علوم پزشکی، آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی در چهار روز و به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

همچنین آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران در مهرماه برگزار می‌شود.

در این دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در پنج نوبت در ماه‌های مرداد، مهر، آبان و بهمن ۹۹ برگزار می‌شود.

تقویم جدید آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹ (ویرایش خردادماه ۹۹)

ردیفنام آزمونتاریخ برگزاری آزمون
۱آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹
۲آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۲ مرداد ۱۳۹۹
۳آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)۲ مرداد ۱۳۹۹
۴آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور۳ مرداد ۱۳۹۹
۵آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور (۱)۹ مرداد ۱۳۹۹
۶آزمون ملی دندانپزشکی (۱)۹ مرداد ۱۳۹۹
۷آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور۹ مرداد ۱۳۹۹
۸آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها۹ مرداد ۱۳۹۹
۹آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هفتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۱۰آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۱۱آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی۲۳ و ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
۱۲آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی۳۰ مرداد ۱۳۹۹
۱۳آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۳۰ مرداد ۱۳۹۹
۱۴آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۵آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی۲۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۶آزمون علوم پایه دندانپزشکی و اولین دوره آزمون جامع رشته داروسازی (۱۸۰ واحدی)۲۱ شهریور ۱۳۹۹
۱۷آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۷) و آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۸آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۳۴)۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۹آزمون اولین دوره صلاحیت حرفه ای پرستاران۳ مهر ۱۳۹۹
۲۰آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)۱۰ مهر ۱۳۹۹
۲۱آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۱۰ مهر ۱۳۹۹
۲۲آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)۲۱ مهر ۱۳۹۹
۲۳آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۱ آبان ۱۳۹۹
۲۴آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی۶ آذر ۱۳۹۹
۲۵آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)۲۰ آذر ۱۳۹۹
۲۶آزمون ملی دندانپزشکی (۲)۱۱ دی ۱۳۹۹
۲۷آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور (۲)۱۱ دی ۱۳۹۹
۲۸آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و هشتمین دوره)۲ بهمن ۱۳۹۹
۲۹آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی (دوره ۶۸) و فوق تخصصی (دوره ۳۵)توضیح: برگزاری این آزمون منوط به اخذ مصوبه از شورای آموزش پزشکی و تخصصی است۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
۳۰آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)۱۶ بهمن ۱۳۹۹
۳۱آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی۳۰ بهمن ۱۳۹۹
۳۲آزمون جامع رشته داروسازی۳۰ بهمن ۱۳۹۹
۳۳آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده۷ اسفند ۱۳۹۹
۳۴آزمون پیش کارورزی و علوم پایه۱۴ اسفند ۱۳۹۹

Related Posts