مدیریت و حسابداری

مدیریت و حسابداری

3rd International Conference on Management, Economics and Finance
توضیح کامل:

topics Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-Private P…

تاریخ برگزاری: 26/02/2021
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس محورهای ویژه اقتصاد و مالی دوره پنجم تبیین اهمیت و نقش دانش اقتصاد و مدیریت در توسعه کشور تحول دیجیتال در حوزه مال…

تاریخ ارسال مقالات: 30 دی 1399
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1399
سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
توضیح کامل:

محورهای همایش مدیریت دانش: مدیریت دانش؛ تجزیه و تحلیل، ابزارها و فنون، سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، کاربرد فناوری­های نوین رایانه­ای…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/12/05
تاریخ برگزاری: 1399/12/14 و 1399/12/15
3rd International Conference on Applied Research in Management, Business and Economics
توضیح کامل:

:topics Business   Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-P…

تاریخ برگزاری: 05/03/2021
پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
توضیح کامل:

محورهای همایش: مدیریت مدیریت دانش  (KM) مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین  (NPA) مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی مدیریت اجرایی مدیریت آ…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/12/2
تاریخ برگزاری: 1399/12/16
3rd International Conference On Business, Management and Finance
توضیح کامل:

call for papers Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-…

تاریخ برگزاری: 11/03/2021
اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت
توضیح کامل:

 محورهاي اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مديريت   *   مجموعه علوم مهندسی شامل: * مهندسی برق، مخابرات و هوافض…

تاریخ ارسال مقالات: 15 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 26 اسفند 1399
8th International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting
توضیح کامل:

topics Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-Private P…

تاریخ برگزاری: 19/03/2021
World Conference on Management, Business and Economics
توضیح کامل:

topics Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-Private P…

تاریخ برگزاری: 26-29 ,March, 2021
3rd International Conference on Applied Research in Business, Management and Economics
توضیح کامل:

Topics Business Product Development Productivity Branding Business Administration Business Law Project Management Public-Private P…

تاریخ برگزاری: 23rd – 25th April 2021