مدیریت و حسابداری

مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری   فناوري و انرژي‌هاي تجديدپذير:…

تاریخ ارسال مقالات: 22-11-1399
تاریخ برگزاری: 14-12-1399
اولین همایش ملی یافته های نوین در مطالعات مدیریت مالی
توضیح کامل:

اولین همایش ملی یافته‌های نوین در مطالعات مدیریت مالی در تاریخ‌های 30 و 31 خرداد ماه 1400 توسط دانشگاه ملی نهاوند برگزار می‌شود. ه…

تاریخ ارسال مقالات: 17/03/1400
تاریخ برگزاری: 30/03/1400
اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری مدیریت مدیریت دولتی – مدیریت بازرگانی – مدیریت صنعتی و آینده پژوهی -…

تاریخ ارسال مقالات: 30-11-1399
تاریخ برگزاری: 30-06-1400
هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و فناوری
توضیح کامل:

درباره کنفرانس امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعت…

تاریخ برگزاری: 4 آبان 1399
اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی
توضیح کامل:

محورهای همایش: – ساختار اقتصادی سکونتگاههای روستایی – اشتغال روستایی، موانع و چالش ها – کارآفرینی روستایی – سرمایه گذاری – بازاریا…

تاریخ برگزاری: 28 آبان 1399
سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای عمومی رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری روشها و ابزارهای نوین آموزشی شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­ها…

تاریخ ارسال مقالات: 5 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399
چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
توضیح کامل:

محورهای کنگره √ اثربخشی و سلامت روانشناختی √روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم √ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی √ ا…

تاریخ ارسال مقالات: 30 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آذر 1399
دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی
توضیح کامل:

محورهای دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی  محور علوم دریایی : • زیست فناوری و ترکیبات زیست فعال دریایی • داروهای نوین در…

تاریخ ارسال مقالات: 7 آذر ماه 1399
تاریخ برگزاری: 3 دی 1399
ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس 1) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت : 1-1) مدیریت دانش 2-1) مدیریت MBA 3-1) مدیریت آموزشی 4-1) مدیریت تکنولوژی 5-…

تاریخ ارسال مقالات: 20 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 20 دی ماه 1399
پانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس: خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری و کیفیت تفکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری بهره وری و مدیریت بهینه عملکرد و منابع ساز…

تاریخ برگزاری: 1399/10/29 تا 1399/10/30