درخواست دانشجویان دانشگاه خوارزمی برای لغو آزمون جامع دکتری

دانشگاه خوارزمی

برخی از دانشجویان دکتری دانشگاه خوارزمی نسبت به برگزاری آزمون کتبی جامع دکتری اعتراض داشته و خواستار لغو برگزاری آزمون کتبی جامع دکتری در ایام کرونا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی اعلام کرده است که با توجه به مصوبات شورای آموزشی دانشگاه خوارزمی، آزمون کتبی جامع دکتری به صورت حضوری در دو بازه زمانی تا اول مرداد و ۱۷ الی ۱۹ شهریور برگزار خواهد شد و دانشکده ها با توجه به برنامه ریزی انجام شده می توانند در یکی از این دو تاریخ نسبت به برگزاری آزمون جامع اقدام کنند.

در حالی دانشگاه خوارزمی پیگیر برگزار کردن آزمون جامع کتبی دکتری در بازده ۳۰ الی اول مرداد ۹۹ است که دانشجویان این دانشگاه نسبت به برگزاری آزمون جامع در ایام کرونا اعتراض دارند، برخی از این دانشجویان مجبور هستند برای شرکت در این آزمون سفر کنند. از این رو آنها در تماس با خبرگزاری مهر خواستار لغو این آزمون در ایام کرونا شدند.

به گزارش مهر، دانشجویان دکتری در اکثر دانشگاه ها با صدور بیانیه هایی تقاضای لغو این آزمون را در ایام کرونا داشته اند. این دانشجویان از مسئولان آموزش عالی خواستار لغو آزمون جامع در شرایط کرونا و اعمال شرط معدل ترم های گذشته، اعلام منابع مشخص آزمون برای هر گروه، یکپارچه سازی آزمون در تمام دانشگاه ها با معرفی منابع مشخص و برگزاری آزمون بصورت مجازی با اسکایپ و در زمان مشخص شدند.

Related Posts