تاریخ آزمون دکتری ۹۹ تغییر کرد

تاریخ آزمون دکتری ۹۹ تغییر کرد
سازمان سنجش زمان برگزاری آزمون دکتری ۹۹ را به ۹ اسفند سال جاری تغییر داد.
در روز گذشته جدول زمان بندی آزمون دکتری ۹۹ از سوی سازمان سنجش اعلام شد. تاریخ برگزاری کنکور دکتری ۹۹ دوم اسفند سال جاری بود که امروز به ۹ اسفندماه تغییر پیدا کرد.
تاریخ آزمون دکتری ۹۹

Related Posts