اعلام زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه خوارزمی

93
آزمون جامع کتبی تمام دانشکده های دانشگاه خوارزمی ۳۰ تیر تا ۱ مرداد ماه ۹۹ به صورت حضوری برگزار می شود.

به گزارش مهر، براساس تصمیم شورای آموزشی دانشگاه خوارزمی آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تمام دانشکده های این دانشگاه در تاریخ های ۳۰ تیر تا ۱ مرداد ماه ۹۹ به صورت حضوری برگزار می شود.

دانشکده ها می توانند آزمون جامع شفاهی را از طریق سامانه lms دانشگاه برگزار کنند.

پیش از دانشگاه خوارزمی اعلام کرده بود که امتحان جامع دانشجویان دکتری تا آخر خرداد ۹۹ برگزار نمی شود.

Related Posts